Webinar

Finnes det en mørk side av tillit i ledelse?

On-demand

Tillit i ledelse er viktig, men finnes det en mørk side av tillit, og hva er det motsatte av tillit?

Velkommen til vårt webinar om allsidig ledelse, Leadership Versatility Index (LVI) 360 graders lederevaluering og hva som skjer når ledere fokuserer ensidig på tillit i sin ledertilnærming. 

På webinaret vil vi blant annet snakke om:

  • Forskning på Leadership Versatility Index og allsidig ledelse 
  • Hva sier ti år med data fra LVI om lederstilen til nordiske ledere? 
  • Hvorfor er tydelig feedback over tid til ledere så viktig?
  • Vår erfaring i bruk av LVI 360 graders lederevaluering med ledere fra samfunnskritiske
  • Bedrifter - hvordan lederne og vi opplever å jobbe med verktøyet 

Webinaret starter kl. 09 og varer i 45 minutter

Ståle Johansen

Daglig Leder & Partner, VISSA

Ståle har 20 års erfaring som konsulent og leder fra kunnskapsorganisasjoner innen tjenesteyting-, utdanningssektoren og konsulentbransjen. Han har vært med i etableringen av 3 selskaper og har bl.a arbeidserfaring fra AFF. Ståle Johansen er utdannet Siviløkonom med spesialisering innen innovasjon og entreprenørskap fra Handelshøgskolen i Bodø, og psykoterapeut fra EAG/FPI i Tyskland. Som konsulent har Ståle i hovedsak arbeidet med utviklings- og omstillingsprosesser på alle plan. Fra individuell utvikling, gruppeutvikling til utvikling og omstilling av større organisasjoner, i privat og offentlig sektor. Både som leder og som konsulent er han opptatt av å engasjere gjennom å skape mening, få folk til å mestre og å sørge for autonomi i arbeidet. Det skaper forpliktelse.

Peder Lykke

Spesialist i organisasjonspsykologi & Partner, VISSA

Peder har 15 års erfaring som organisasjonspsykolog og er utdannet i Canada og Danmark. Han har de siste 10 årene jobbet som konsulent i Psykologbistand, og har tidligere jobbet med blant annet par- og familieterapi. Som konsulent har han jobbet inngående med individuell utvikling av medarbeidere og ledere på alle nivåer. Peder har bred erfaring i å jobbe med utvikling av team og grupper, med blant annet verktøyene Diversiy Icebreaker og Core Qualities. Han har jobbet med konflikthåndtering i diverse organisasjoner, og har blant annet benyttet faktaundersøkelse som metodikk. Peder interesserer seg spesielt for hvordan mennesker i organisasjoner skal evne å dra i samme retning og nå felles mål. I den sammenheng er han opptatt av organisasjonskultur og hvordan den enkelte medarbeider og leder må være bevisst kommunikasjons – og samspillsferdigheter for å skape effektive team og grupper. I workshop og kurssammenheng legger Peder stor vekt på å involvere deltakere, og det å ha budskap som folk forstår og kan omsette til handling i sin hverdag.